Giá BIGTIME hôm nay

Trung bình (24h)
5,041 VND
Thấp nhất (24h)
4,735 VND
Cao nhất (24h)
5,491 VND
Khối lượng 24h
11,673,368 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,470,209.77 USD
Vốn hóa thị trường
153,987,150.74 USD

Big Time BIGTIME/VND

5,104 VND
+2.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BIGTIME
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:25 (UTC)
Tín hiệu