Giá BIGTIME hôm nay

Trung bình (24h)
4,390 VND
Thấp nhất (24h)
4,284 VND
Cao nhất (24h)
4,524 VND
Khối lượng 24h
3,117,020.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,678,057.49 USD
Vốn hóa thị trường
150,525,557.67 USD

Big Time BIGTIME/VND

4,378 VND
-0.88% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BIGTIME
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 06:00 (UTC)
Tín hiệu