Giá BLOK hôm nay

Trung bình (24h)
43 VND
Thấp nhất (24h)
43 VND
Cao nhất (24h)
43 VND
Khối lượng 24h
106,265.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
152,394.6 USD
Vốn hóa thị trường
27,943,594.88 USD

Bloktopia BLOK/VND

43 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá BLOK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:47 (UTC)
Tín hiệu