Giá BLOK hôm nay

Trung bình (24h)
39 VND
Thấp nhất (24h)
38 VND
Cao nhất (24h)
39 VND
Khối lượng 24h
72,572.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
57,429.25 USD
Vốn hóa thị trường
25,665,864.85 USD

Bloktopia BLOK/VND

39 VND
+2.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BLOK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:20 (UTC)
Tín hiệu