Giá BLUR hôm nay

Trung bình (24h)
0.41 USD
Thấp nhất (24h)
0.37 USD
Cao nhất (24h)
0.45 USD
Khối lượng 24h
22,623,005.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,693,653.85 USD
Vốn hóa thị trường
647,199,654.37 USD

Blur BLUR/USD

0.42 USD
+15.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BLUR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:18 (UTC)
Tín hiệu