Giá BLUR hôm nay

Trung bình (24h)
9,671 VND
Thấp nhất (24h)
9,535 VND
Cao nhất (24h)
9,775 VND
Khối lượng 24h
1,923,515.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,621,314.38 USD
Vốn hóa thị trường
604,153,401.36 USD

Blur BLUR/VND

9,660 VND
-0.76% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BLUR
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:38 (UTC)
Tín hiệu