Giá BNX hôm nay

Trung bình (24h)
0.69 USD
Thấp nhất (24h)
0.64 USD
Cao nhất (24h)
0.74 USD
Khối lượng 24h
37,290,533.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,233,698.95 USD
Vốn hóa thị trường
263,638,281.44 USD

BinaryX BNX/USD

0.73 USD
+11.73% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BNX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:49 (UTC)
Tín hiệu