Giá BNX hôm nay

Trung bình (24h)
1.36 USD
Thấp nhất (24h)
1.2 USD
Cao nhất (24h)
1.43 USD
Khối lượng 24h
41,223,111.53 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,110,104.6 USD
Vốn hóa thị trường
497,262,760.67 USD

BinaryX BNX/USD

1.36 USD
+13.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BNX
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:01 (UTC +7)
Tín hiệu