Giá Bitcoin hôm nay

Trung bình (24h)
64,291.75 USD
Thấp nhất (24h)
63,113.76 USD
Cao nhất (24h)
65,604.17 USD
Khối lượng 24h
2.36b USD
KL Trung bình 10 ngày
3.23b USD
Vốn hóa thị trường
1.25t USD

Bitcoin BTC/USD

63,787.58 USD
-1.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-20 10:50 (UTC)
Tín hiệu