Giá Bitcoin hôm nay

Trung bình (24h)
1,718,700,603 VND
Thấp nhất (24h)
1,695,416,147 VND
Cao nhất (24h)
1,737,521,898 VND
Khối lượng 24h
1.52 tỷ USD
KL Trung bình 10 ngày
1.65 tỷ USD
Vốn hóa thị trường
1.32 nghìn tỷ USD

Bitcoin BTC/VND

1,726,270,803 VND
+0.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:46 (UTC)
Tín hiệu