Giá Bitcoin hôm nay

Trung bình (24h)
1,740,301,156 VND
Thấp nhất (24h)
1,721,980,517 VND
Cao nhất (24h)
1,761,638,512 VND
Khối lượng 24h
1.6b USD
KL Trung bình 10 ngày
2.71b USD
Vốn hóa thị trường
1.31t USD

Bitcoin BTC/VND

1,737,601,288 VND
-0.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:03 (UTC)
Tín hiệu