Giá CAKE hôm nay

Trung bình (24h)
73,342 VND
Thấp nhất (24h)
69,691 VND
Cao nhất (24h)
76,243 VND
Khối lượng 24h
22,575,368.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
18,735,045.61 USD
Vốn hóa thị trường
719,891,715.9 USD

PancakeSwap CAKE/VND

75,698 VND
+1.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CAKE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:16 (UTC)
Tín hiệu