Giá CAKE hôm nay

Trung bình (24h)
69,399 VND
Thấp nhất (24h)
68,474 VND
Cao nhất (24h)
70,138 VND
Khối lượng 24h
4,292,339.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,325,433.44 USD
Vốn hóa thị trường
703,875,420.69 USD

PancakeSwap CAKE/VND

69,509 VND
-0.07% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CAKE
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:05 (UTC)
Tín hiệu