Giá CFX hôm nay

Trung bình (24h)
6,775 VND
Thấp nhất (24h)
5,050 VND
Cao nhất (24h)
7,310 VND
Khối lượng 24h
56,745,657.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
29,049,255.82 USD
Vốn hóa thị trường
834,440,405.86 USD

Conflux CFX/VND

5,729 VND
-17.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CFX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:33 (UTC)
Tín hiệu