Giá CFX hôm nay

Trung bình (24h)
5,854 VND
Thấp nhất (24h)
5,732 VND
Cao nhất (24h)
6,017 VND
Khối lượng 24h
9,923,032.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,301,136.94 USD
Vốn hóa thị trường
929,266,026.78 USD

Conflux CFX/VND

5,939 VND
+2.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CFX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:54 (UTC)
Tín hiệu