Giá CHI hôm nay

Trung bình (24h)
7,830,258 VND
Thấp nhất (24h)
7,613,006 VND
Cao nhất (24h)
8,232,598 VND
Khối lượng 24h
36,862.17 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,917.66 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

CHI CHI/VND

7,644,579 VND
-1.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:37 (UTC)
Tín hiệu