Giá CHZ hôm nay

Trung bình (24h)
0.1 USD
Thấp nhất (24h)
0.09864075 USD
Cao nhất (24h)
0.11 USD
Khối lượng 24h
23,553,668.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,738,883.63 USD
Vốn hóa thị trường
962,642,624.01 USD

Chiliz CHZ/USD

0.11 USD
+6.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHZ
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:49 (UTC)
Tín hiệu