Giá CHZ hôm nay

Trung bình (24h)
0.1212 USD
Thấp nhất (24h)
0.1194 USD
Cao nhất (24h)
0.124 USD
Khối lượng 24h
6,998,639.07 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,442,608.22 USD
Vốn hóa thị trường
1.06 tỷ USD

Chiliz CHZ/USD

0.1197 USD
-3.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHZ
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:28 (UTC)
Tín hiệu