Giá CHZ hôm nay

Trung bình (24h)
2,710 VND
Thấp nhất (24h)
2,488 VND
Cao nhất (24h)
2,927 VND
Khối lượng 24h
27,067,779.89 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,395,056.83 USD
Vốn hóa thị trường
942,003,541.93 USD

Chiliz CHZ/VND

2,808 VND
+9.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHZ
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:36 (UTC)
Tín hiệu