Giá CITY hôm nay

Trung bình (24h)
89,582 VND
Thấp nhất (24h)
81,943 VND
Cao nhất (24h)
99,564 VND
Khối lượng 24h
2,970,180.02 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,962,594.65 USD
Vốn hóa thị trường
25,695,297.29 USD

Manchester City Fan Token CITY/VND

93,415 VND
+10.96% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CITY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:09 (UTC)
Tín hiệu