Giá CITY hôm nay

Trung bình (24h)
81,711 VND
Thấp nhất (24h)
80,921 VND
Cao nhất (24h)
83,201 VND
Khối lượng 24h
2,039,856.22 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,953,944.22 USD
Vốn hóa thị trường
23,774,903.03 USD

Manchester City Fan Token CITY/VND

81,331 VND
-1.16% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CITY
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:46 (UTC +7)
Tín hiệu