Giá CVX hôm nay

Trung bình (24h)
73,112 VND
Thấp nhất (24h)
71,760 VND
Cao nhất (24h)
74,470 VND
Khối lượng 24h
1,416,710.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,813,970.8 USD
Vốn hóa thị trường
262,713,356.63 USD

Convex Finance CVX/VND

72,473 VND
-1.66% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CVX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:59 (UTC)
Tín hiệu