Giá CVX hôm nay

Trung bình (24h)
70,989 VND
Thấp nhất (24h)
69,316 VND
Cao nhất (24h)
75,181 VND
Khối lượng 24h
1,000,712.66 USD
KL Trung bình 10 ngày
958,727.39 USD
Vốn hóa thị trường
269,096,646.58 USD

Convex Finance CVX/VND

74,137 VND
+5.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CVX
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:24 (UTC +7)
Tín hiệu