Giá DFL hôm nay

Trung bình (24h)
3 VND
Thấp nhất (24h)
3 VND
Cao nhất (24h)
3 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
9.93 USD
Vốn hóa thị trường
10,584,520.4 USD

Defily Token DFL/VND

3 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá DFL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:10 (UTC)
Tín hiệu