Giá DFL hôm nay

Trung bình (24h)
4 VND
Thấp nhất (24h)
3 VND
Cao nhất (24h)
4 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
12,175,987.62 USD

Defily Token DFL/VND

3 VND
-25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DFL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:25 (UTC)
Tín hiệu