Giá DGB hôm nay

Trung bình (24h)
0.01247256 USD
Thấp nhất (24h)
0.01186905 USD
Cao nhất (24h)
0.01316119 USD
Khối lượng 24h
1,190,729.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,262,817.48 USD
Vốn hóa thị trường
219,538,358.94 USD

DigiByte DGB/USD

0.01316119 USD
+4.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DGB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:38 (UTC)
Tín hiệu