Giá DGB hôm nay

Trung bình (24h)
313 VND
Thấp nhất (24h)
305 VND
Cao nhất (24h)
320 VND
Khối lượng 24h
1,611,832.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,073,046.5 USD
Vốn hóa thị trường
205,997,620.23 USD

DigiByte DGB/VND

312 VND
+1.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DGB
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 10:14 (UTC +7)
Tín hiệu