Giá DGB hôm nay

Trung bình (24h)
331 VND
Thấp nhất (24h)
316 VND
Cao nhất (24h)
340 VND
Khối lượng 24h
1,228,790.64 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,253,828.51 USD
Vốn hóa thị trường
211,293,980.23 USD

DigiByte DGB/VND

335 VND
+3.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DGB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:22 (UTC)
Tín hiệu