Giá DODO hôm nay

Trung bình (24h)
0.2 USD
Thấp nhất (24h)
0.19 USD
Cao nhất (24h)
0.21 USD
Khối lượng 24h
17,447,222.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,806,322.51 USD
Vốn hóa thị trường
120,816,864.49 USD

DODO DODO/USD

0.2 USD
-2.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DODO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:19 (UTC)
Tín hiệu