Giá DODO hôm nay

Trung bình (24h)
4,710 VND
Thấp nhất (24h)
4,603 VND
Cao nhất (24h)
4,792 VND
Khối lượng 24h
1,069,648.15 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,619,443.94 USD
Vốn hóa thị trường
112,820,845.44 USD

DODO DODO/VND

4,757 VND
+1.67% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DODO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:26 (UTC)
Tín hiệu