Giá DODO hôm nay

Trung bình (24h)
4,501 VND
Thấp nhất (24h)
3,447 VND
Cao nhất (24h)
4,757 VND
Khối lượng 24h
8,116,080.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,587,792.08 USD
Vốn hóa thị trường
91,486,352.46 USD

DODO DODO/VND

4,014 VND
-14.54% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DODO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:09 (UTC)
Tín hiệu