Giá DUSK hôm nay

Trung bình (24h)
9,425 VND
Thấp nhất (24h)
7,535 VND
Cao nhất (24h)
10,080 VND
Khối lượng 24h
11,300,915.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,128,783.4 USD
Vốn hóa thị trường
136,159,291.54 USD

Dusk Network DUSK/VND

8,605 VND
-12.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DUSK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:17 (UTC)
Tín hiệu