Giá DUSK hôm nay

Trung bình (24h)
8,606 VND
Thấp nhất (24h)
8,163 VND
Cao nhất (24h)
9,028 VND
Khối lượng 24h
5,045,789.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,366,561.46 USD
Vốn hóa thị trường
146,077,383.65 USD

Dusk Network DUSK/VND

8,994 VND
+9.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DUSK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:32 (UTC)
Tín hiệu