Giá DYDX hôm nay

Trung bình (24h)
62,358 VND
Thấp nhất (24h)
60,966 VND
Cao nhất (24h)
63,839 VND
Khối lượng 24h
11,030,323.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,331,049.53 USD
Vốn hóa thị trường
662,149,318.78 USD

dYdX DYDX/VND

62,296 VND
-1.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DYDX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:20 (UTC)
Tín hiệu