Giá DYDX hôm nay

Trung bình (24h)
2.06 USD
Thấp nhất (24h)
1.99 USD
Cao nhất (24h)
2.09 USD
Khối lượng 24h
11,415,006.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,318,099.17 USD
Vốn hóa thị trường
508,159,921.9 USD

dYdX DYDX/USD

2.08 USD
+3.98% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DYDX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:05 (UTC)
Tín hiệu