Giá ENA hôm nay

Trung bình (24h)
31,652 VND
Thấp nhất (24h)
24,557 VND
Cao nhất (24h)
35,443 VND
Khối lượng 24h
646,214,982.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
597,741,516.58 USD
Vốn hóa thị trường
1.56b USD

Ethena ENA/VND

29,447 VND
-6.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:06 (UTC)
Tín hiệu