Giá ENA hôm nay

Trung bình (24h)
19,560 VND
Thấp nhất (24h)
18,536 VND
Cao nhất (24h)
20,573 VND
Khối lượng 24h
94,386,472.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
91,721,191.48 USD
Vốn hóa thị trường
1.13 tỷ USD

Ethena ENA/VND

19,157 VND
+2.61% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:23 (UTC)
Tín hiệu