Giá ERN hôm nay

Trung bình (24h)
2.96 USD
Thấp nhất (24h)
2.85 USD
Cao nhất (24h)
3.14 USD
Khối lượng 24h
2,129,491.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,581,464.7 USD
Vốn hóa thị trường
61,844,005.99 USD

Ethernity Chain ERN/USD

3.07 USD
4.99% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 548
Khối lượng 24h
2,129,491.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,581,464.7 USD
Vốn hóa thị trường
61,844,005.99 USD
Cao nhất 1 năm
4.38 USD
Thấp nhất 1 năm
1.38 USD
Thấp nhất
1.16 USD
Cao nhất
24.89 USD
Lưu hành
20,196,510.56 ERN
Tổng cung
30,000,000 ERN
Biến động (1 ngày)
4.99%
Biến động (7 ngày)
22.59%
Biến động (1 tháng)
59.69%
Biến động (3 tháng)
67.57%
Biến động (Năm nay)
47.73%
Thông tin

Ethernity Chain là một nền tảng blockchain được thiết kế để đấu giá các tài sản NFT trên thị trường tài chính phi tập trung. Các tài sản NFT trên sàn này mã hóa lại các sản phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ tham gia. Nền tảng này cho phép người dùng mua bán NFT qua hình thức đấu giá, một phần số tiền thu được sẽ sử dụng cho mục đích từ thiện.

ERN là đồng tiền điện tử thuộc mạng Ethereum, được sử dụng để:

  • Trả thưởng Staking: ERN được dùng làm phẩn thưởng cho Staking ERN.
  • Farm ERN để nhận STONES: ERN có thể dùng để farm STONES, một token khác cùng thuộc hệ sinh thái Ethernity Chain, cung cấp nhiều quyền lợi đấu giá cho người sở hữu STONES).
  • Đặc quyền đấu giá: Có những tác phẩm đặc biệt được đấu giá mà chỉ người nắm giữ ERN mới có quyền tham gia.
  • Governance: Người nắm giữ ERN có quyền bầu chọn để thay đổi các thông số, tính năng của Ethernity Chain.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
GameFi
NFT
Tín hiệu