Giá ERN hôm nay

Trung bình (24h)
4.65 USD
Thấp nhất (24h)
4.49 USD
Cao nhất (24h)
4.72 USD
Khối lượng 24h
1,750,492.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,619,335.16 USD
Vốn hóa thị trường
92,600,619.74 USD

Ethernity Chain ERN/USD

4.54 USD
-1.89% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ERN
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 18:57 (UTC +7)
Tín hiệu