Giá ERN hôm nay

Trung bình (24h)
123,405 VND
Thấp nhất (24h)
116,812 VND
Cao nhất (24h)
128,905 VND
Khối lượng 24h
2,660,521.89 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,304,932.73 USD
Vốn hóa thị trường
98,451,567.09 USD

Ethernity Chain ERN/VND

126,004 VND
+5.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ERN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:26 (UTC)
Tín hiệu