Giá FARA hôm nay

Trung bình (24h)
886 VND
Thấp nhất (24h)
886 VND
Cao nhất (24h)
886 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
594,367.36 USD

FaraLand FARA/VND

886 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá FARA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:29 (UTC)
Tín hiệu