Giá FARA hôm nay

Trung bình (24h)
698 VND
Thấp nhất (24h)
698 VND
Cao nhất (24h)
698 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
432,736.83 USD

FaraLand FARA/VND

698 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá FARA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:40 (UTC)
Tín hiệu