Giá FLM hôm nay

Trung bình (24h)
2,613 VND
Thấp nhất (24h)
2,361 VND
Cao nhất (24h)
2,711 VND
Khối lượng 24h
6,014,085.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,495,247.68 USD
Vốn hóa thị trường
55,371,042.44 USD

Flamingo FLM/VND

2,537 VND
4.19% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 552
Khối lượng 24h
6,014,085.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,495,247.68 USD
Vốn hóa thị trường
55,371,042.44 USD
Cao nhất 1 năm
4,749 VND
Thấp nhất 1 năm
1,113 VND
Thấp nhất
Cao nhất
114,964 VND
Lưu hành
563,301,642.28 FLM
Tổng cung
563,301,642.28 FLM
Biến động (1 ngày)
4.19%
Biến động (7 ngày)
10.45%
Biến động (1 tháng)
28.39%
Biến động (3 tháng)
20.41%
Biến động (Năm nay)
5.05%
Thông tin

FLM là token quản trị của Flamingo, một giao thức tài chính phi tập trung full-stack, có thể tương tác và được xây dựng trên NEO Blockchain.

Flamingo bao gồm 5 thành phần chính:

  • Wrapper: Wrapper là một cross-chain asset gateway cho Bitcoin, Ethereum, Neo, Ontology network và các blockchain dựa trên Cosmos-SDK.
  • Swap: Swap là Nhà tạo thị trường tự động on-chain (AMM) của Flamingo, cung cấp tính thanh khoản cho các tài sản được wrap, FLM và các token NEP-5 khác.
  • Vault: Vault là One-Stop Asset Manager của Flamingo. Tích hợp tài sản staking/mining và phát hành đồng tiền ổn định có thế chấp. FLM sẽ được phát hành và người dùng có thể yêu cầu FLM được phân phối theo ý muốn.
  • Perp: Perp là một sàn giao dịch perpetual contract (hợp đồng vĩnh viễn) dựa trên AMM cho hầu như bất kỳ tài sản cơ bản nào có tính thanh khoản vô hạn.
  • DAO – cơ chế quản trị phi tập trung: Theo thời gian, việc quản lý Flamingo sẽ do cộng đồng tiếp quản hoàn toàn dưới hình thức đề xuất cải tiến Flamingo và đề xuất thay đổi cấu hình Flamingo. Thông qua DAO, holder FLM có thể bỏ phiếu cho các chủ đề quan trọng như tokenomics, parameter configuration và cải tiến/thay đổi chức năng. Các voter sẽ nhận được FLM vì đã tham gia quản trị.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DEX
DeFi
Altcoin
Tín hiệu