Giá FLM hôm nay

Trung bình (24h)
2,365 VND
Thấp nhất (24h)
2,332 VND
Cao nhất (24h)
2,398 VND
Khối lượng 24h
870,602.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,318,548.66 USD
Vốn hóa thị trường
53,742,223.31 USD

Flamingo FLM/VND

2,358 VND
-0.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FLM
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:45 (UTC)
Tín hiệu