Giá FLM hôm nay

Trung bình (24h)
2,851 VND
Thấp nhất (24h)
2,766 VND
Cao nhất (24h)
2,918 VND
Khối lượng 24h
4,846,626.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,264,980.39 USD
Vốn hóa thị trường
63,509,413.07 USD

Flamingo FLM/VND

2,862 VND
+1.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FLM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:59 (UTC)
Tín hiệu