Giá FLUX hôm nay

Trung bình (24h)
25,277 VND
Thấp nhất (24h)
21,486 VND
Cao nhất (24h)
26,338 VND
Khối lượng 24h
3,818,210.78 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,780,994.71 USD
Vốn hóa thị trường
283,337,047.36 USD

Flux FLUX/VND

22,396 VND
-12.27% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FLUX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:52 (UTC)
Tín hiệu