Giá FLUX hôm nay

Trung bình (24h)
0.9085 USD
Thấp nhất (24h)
0.8869 USD
Cao nhất (24h)
0.9298 USD
Khối lượng 24h
2,033,592.41 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,547,922.24 USD
Vốn hóa thị trường
310,969,426.44 USD

Flux FLUX/USD

0.9011 USD
+0.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FLUX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:00 (UTC)
Tín hiệu