Giá FNCY hôm nay

Trung bình (24h)
312 VND
Thấp nhất (24h)
309 VND
Cao nhất (24h)
317 VND
Khối lượng 24h
10,514.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,302.3 USD
Vốn hóa thị trường
12,284,489.14 USD

FNCY FNCY/VND

317 VND
+1.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FNCY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:32 (UTC)
Tín hiệu