Giá FNCY hôm nay

Trung bình (24h)
317 VND
Thấp nhất (24h)
315 VND
Cao nhất (24h)
354 VND
Khối lượng 24h
24,097.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,306.65 USD
Vốn hóa thị trường
12,279,177.6 USD

FNCY FNCY/VND

Biểu đồ giá FNCY
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:05 (UTC +7)
Tín hiệu