Giá FUN hôm nay

Trung bình (24h)
0.00537652 USD
Thấp nhất (24h)
0.00506922 USD
Cao nhất (24h)
0.00561339 USD
Khối lượng 24h
1,372,501.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,907,386.52 USD
Vốn hóa thị trường
60,924,140.85 USD

FUNToken FUN/USD

0.00559282 USD
+6.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FUN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:23 (UTC)
Tín hiệu